نفت من کجاست؟ فساد در صنعت نفت و گاز ایران

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۰

نفت ایران به کجا رفته است؟ این پرسشی است که خسرو سمنانی کارشناس اقتصادی و مؤسس بنیاد «امید برای ایران» تلاش کرده در کتابی با عنوان «نفت من کجاست: فساد در صنعت نفت و گاز ایران» به آن پاسخ دهد. نفت در ایران ۵ خرداد ۱۱۱ سال پیش در مسجدسلیمان کشف شد.

در تمام این سال‌ها ابتدا نفت و پس از آن گاز، منبع اصلی درآمد ملی کشور بوده است.

درآمدی که باید برای تولید اشتغال، توسعه اقتصادی و اجتماعی هزینه شود.
در چهار دهه اخیر بخش عمده این درآمد، چنانکه در این پژوهش به آن به صورت مبسوط اشاره می‌شود، به مصارف دیگری اختصاص داده می‌شود، از جمله برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، و یا مستقیم به جیب اختلاسگران ریخته می‌شد.