فشار، فشار و باز هم فشار,احمد پناهنده

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۱

به باور من و همه ی ایراندوستانی که دل در گرو تمامیت ارضی و آبی و هوایی ایران دارند و ایران و خاک ایران و حفظ آن- برایشان- ارزشی بالاتر از همه ی ارزش ها است، در هیچ شرایط از جنگ استقبال نمی کنند. هرچند جنگ یکی از گزینه هایی است که کشورهای جهان آزاد به خاطر منافع خودشان در خاور میانه، آن را از نظر و عمل منتفی نمی دانند

اما سیاستی که پریزیدنت ترامپ با تحمیل دوازده ماده ی وزارت امور خارجه اش، برای گفتگو پیشنهاد کرده است، می تواند آرام آرام جان حکومت تبهکار اسلامی را بگیرد


به این معنی که در یک فشار حداکثری، بی آنکه تیری شلیک شود، ملت ایران در جای جای ایرانزمین طغیان خواهند کرد و تبهکاران اسلامی را از ریشه می خشکانند


هرچند در این فشار حداکثری، ضرری هم به ملت ایران بویژه اقشار فرودست می رسد، اما ملت ایران در تمامیتش، امروز به این باور رسیده است که هر گونه بازگشایی اقتصادی، فقط سودش به آخوندهای دانه درشت تبهکار، به تروریست های حماس و حزب الله و حشد الشعبی و حوثی های یمن و بی شمارانی از تروریست های دیگر می رسد


زیرا تاریخ حکومت تبهکارانه ی این جانیان حاکم در چهل و اندی سال در ایران ، گواه این نگاه هستند که آنها نه به ایران باور دارند و نه برای ملت ایران دل می سوزانند


آنچه برایشان مهم است، قدرت است و باز قدرت و ماندن در قدرت است


حتا اگر به ازای این ماندن در قدرت، ایران را تکه و پاره کنند و ملت ایران را در یک جنگ نابرابر و ویران کننده، زندگی بسوزانند
پس، تنها راه نجات ایران و ایرانیان در این شرایط، فشار حداکثری بر حکومت تبهکار از طریق جهان آزاد و بویژه آمریکا است که خیزش و طغیان ملت ایران را چون سیلی بنیان کن جاری می کند و همه تبهکاران اسلام سیاسی و چپ کمونیستی که دست در دست این ایرانی کشان دارند، از صفحات ایرانزمین می شوید و در زیر خروارها گل و لای دفن می کند


یادمان باشد و یادتان باشد که اگر بر فرض محال، که محال هم نیست، جنگی پیش بیاید، مقصر اصلی و اولی و آخری فقط حکومت تبهکار اسلام سیاسی و چپ کمونیستی همدست آنها است
همین