بخشنامۀ سازمان بهزیستی به کارگیری اقلیت های مذهبی در اکثر مهد کودک های کشور را ممنوع اعلام کرد

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۳

مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش داد: بر اساس بخشنامه‌ای جدید از سازمان بهزیستی کشور استخدام اقلیت های مذهبی در مهدکودک ها، غیر از مهدکودک هایی که به اقلیت های مذهبی اختصاص دارد ، ممنوع اعلام شده است. دربند ۱۹ این بخشنامه که متن آن به دست مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده آمده است: «به کار گیری پرسنل از اقلیتهای دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی، ممنوع می‌باشد.»

این بخشنامه شامل ۲۰ بند است و در ۶ خرداد ۱۳۹۸ از سوی سید منتظر شبر، سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، صادر شده است.