قایق سواران نیمه برهنه در شمال

By | 2019-06-08

رسانه های حکومتی: همزمان با روز عید فطر صحنه غیز منتظره و تاسف باری در سد لفور سوادکوه روی داده که گویی این منطقه را با سواحل آنتالیا اشتباه گرفتند و عده‌ای با پوششی زننده در مقابل چشم همگان با قایق به تفریح پرداختند. حضور برخی دختر و پسر بطور مختلط و با پوشش نیمه برهنه در سد لفور سوادکوه مازندران موجب نگرانی‌ مردم متدین این منطقه شده‌ است. دادستان عمومی و انقلاب ساری در این باره گفت: پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: مسئولیت حوزه سرزمینی سدلفور برعهده آب منطقه‌ای مازندران بوده و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است. با شناسایی مسوول بخش خصوصی، این فرد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه شمالی احضار شد.