جنگ آمریکا با ایران چگونه خواهد بود؟

By | 2019-06-09

چند تحلیل گر نظامی نشریه میلیتاری تایم در مقاله ای بلند به تحلیل وضعیت نیروهای زمینی و دریایی و هوایی ایران در برابر حمله نظامی آمریکا به ایران پرداخته اند.

متن فارسی مقاله را- به صورت “پی دی اف” در لینک زیر بخوانید.

جنگ آمریکا با ایران چگونه خواهد بود؟

منبع