واکنش‌ها به سخنان وقیحانه رضا اردکانیان، وزیر نیرو وزیر دو تابعیتی

By | 2019-06-10

اظهار نظر رضا اردکانیان، وزیر نیرو در دولت روحانی در مورد پُرمصرفی در جامعه ایران، با انتقاد گسترده مردم روبرو شده است.
اردکانیان در این رابطه گفته است: «علت اینکه تحریم شدیم همین بد عادتی در مصرف است، تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است.
وی افزود: ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.
وی می افزاید: ۴۰ سال فرصت داشته‌ایم خودمان را از شیر نفت جدا کنیم و نکردیم، آنها نقطه ضعف ما را فهمیده‌اند و دائم از همان ناحیه فشار وارد می‌کنند.
چون بیشتر از متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا می‌خوریم، بیشتر می‌پوشیم و سرانه مسکونی بالاتری داریم، در مقابل احساس رضایتمندی و خوشبختی‌مان هم یک صدم است، باید چارچوب‌های ذهنی را اصلاح کنیم.
این صحبت ها در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشته است: