نمونه ای دیگری از یک آحوند بی ادب

By | 2019-06-12

رفتار زشت این روحانی آینه اخلاق و سطح فکر اکثر ملایان است.
بحث در مترو در مورد وضعیت کشور بالا گرفت روحانی هی می‌گفت صلوات بفرستید و تمام کنید. وقتی با مخالفت مواجه شد و‌کسی صلوات نفرستاد به فحاشی رو آورد.
اخیرا صدیقی امام جمعه تهران گفته:
مردم روحانیت را مثل جان در آغوش می‌گیرند و مثل نگین دُورشان را دارند. اینم سندش در مترو.