این دو نفر کیستند؟ غلام کله پز؟!

By | 2019-06-12
 • به نظر شما این دو نفر کیستند؟
 • دو نفر از حاجی های بازار فرش تهران؟ دو تن از نمازگزاران بعد از اقامه نماز جماعت؟ دو نفر از نانواهای تهران؟
 • نه اشتباه کردید
 • مش ممد سمسار؟
 • نه عزیزم
 • اکبر لبو فروش؟
 • نه کاملا در اشتباهی؟
 • عبدالله قصاب ؟ سر چارراه سید علی
 • نه جان من
 • غلام کله پز دیگه؟ اذیت نکن
 • نه این دو نفر، یکی معاون وزیر امور خارجه و دیگری جواد منصوری سفیر جمهوری اسلامی در چین (در سال های۱۳۸۵ – ۱۳۸۸) بودند