تجمع بسیجیان علیه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران در فرودگاه مهرآباد

By | 2019-06-12

هم‌زمان با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران  بسیج‌دانشجویی دانشگاه امام‌صادق تهران، بیانیه داده و از نخست‌وزیر ژاپن خواسته از ایران همراهی با مردم، مقاومت و نپذیرفتن برتری آمریکا را برای کشورش هدیه ببرد.
این فیلم از تجمع امروز آنان در فرودگاه مهرآباد را نشان میدهد.