صحبتهای تکان دهنده در پخش زنده صدا و سیما درباره ثروت های نجومی و افسانه ای برخی از وزرای دولت

By | ۱۳۹۸-۰۳-۲۳

گزارش تکاندهنده از دزدی وزرای روحانی

تا انتها گوش کنید

صحبتهای تکان دهنده در پخش زنده صدا و سیما درباره ثروت های نجومی و افسانه ای برخی از وزرای دولت که تاکنون نمی دانستید
کسی که سی سال است مدیر دولتی است و هیچ شغل دیگری نداشته، چگونه هزاران میلیارد سرمایه دارند
از کجا آورده اند؟ کار مشروع هرگز به هزار میلیارد ختم نمی شود سرمایه این وزرا حاصل رانت و دور زدن قانون است

👈 راستی اونی که ۳۰ ساله خودشو همه کاره حکومت گذاشته، ۲۰۰ میلیارد دلار را از کجا آورده؟