سهم ۱۳درصدی کودکان کار از شاغلان ساختمانی

By | ۱۳۹۸-۰۳-۳۰

نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد کودکان کار در عمده فعالیت‌های اقتصادی از جمله «استخراج معدن» و «ساختمان» به عنوان دو شغل پرخطر از نگاه سازمان جهانی کار نیز حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین مطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از حدود ۹ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله، ۴۹۹ هزار کودک فعال (مجموع کودکان شاغل و در جستجوی کار) هستند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، نرخ مجموع کودکان در جستجوی کار ۱۰ تا ۱۷ ساله در سال ۹۶ نسبت به سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۰.۹ درصد و ۴.۱ درصد کاهش داشته است. البته به رغم کاهش نرخ جمعیت کودکان در جستجوی کار پسر، اما نرخ کودکان دختر در جستجوی کار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۳.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

مطابق برآورد سال ۹۶، از تعداد جمعیت ۳۷۸ هزار و ۱۱۹ شاغل ۱۰ تا ۱۷ ساله کشور، ۸۲.۳ درصد پسر و ۱۷.۷ درصد را دختران تشکیل می‌دهند.

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سهم کودکان در گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی کشور، این کودکان علاوه بر اشتغال در مشاغل مختلف، در دو گروه شغلی پرخطر از نظر سازمان بین المللی کار (ILO) یعنی استخراج معدن و ساختمان فعالیت دارند. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار فعالیت اقتصادی استخراج معدن و ساختمان در زیرمجموعه گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی پرخطر محسوب می‌شود.

به این ترتیب سهم کودکان کار در فعالیت‌های مرتبط با استخراج معدن ۰.۰۳ درصد و در بخش ساختمان ۱۲.۷ درصد اعلام شده است.

همچنین سهم کودکان کار در فعالیت‌های کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری ۲۹.۳ درصد، در مشاغل مربوط به تولید صنعتی (ساخت) ۱۹.۵ درصد، در فعالیت‌های مربوط به تأمین برق، گاز بخار و تهویه هوا ۰.۰۸ درصد، در بخش‌های آبرسانی، مدیریت پسماند فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ۰.۵ درصد و در سایر فعالیت‌های اظهار نشده نیز ۳۷.۸ درصد است.