این دفعه نه امامی در ماه است و نه امامی در چاه!سام قندچی

By | 2019-06-27

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

http://www.ghandchi.com/2718-emaame-zamaan.htm

 یادداشت خبرگاه