دلال خودرو و مسکن مقصر گرانی‌ها نیست، مقصر اصلی دولت است

By | 2019-06-30
داود سوری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:

سوری گفت: ما نمی‌خواهیم بپذیریم که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، یعنی نمی‌خواهیم بپذیریم که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است.

به گزارش «نود اقتصادی» داود سوری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم بپذیریم که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، یعنی نمی‌خواهیم بپذیریم که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: زمانی که ارزش پول ملی ما به نسبت دلار که در واقع رابطه بین کالای داخلی و خارجی را تعریف می‌کند یک چهارم شده است باید پذیرفت قیمت سایر کالاها نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند. یعنی این مسئله عجیب نیست. اما ما نمی‌خواهیم مسئله را قبول کنیم به جای اینکه بگوییم قیمت خودرو افزایش پیدا کرده باید گفته شود که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است.

داود سوری عنوان کرد: فرق مطرح کردن این مسئله با این دو گفتار این است که به جای اینکه جلوی دلال خودرو و خودروساز را بگیریم، بگوییم که تو مقصری یا دلال مسکن را بگیریم و او را مقصر جلوه دهیم همه این تقصیر را به گردن دولت خواهد افتاد که کاهش داده است اما دولت انگیزه دارد که این مسئله را به گونه ای مطرح کند که دیگران مقصرند و آنها را مقصر جلوه دهد.