سه منطقه امن تهران برای زنان کجاست؟

By | ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

-«کم‌حجابی» یا «بی‌حجابی» حتی منجر به جلوگیری از سفر زنان در فرودگاه‌ها خواهد شد!
-در تهران زنان بیشترین احساس امنیت را در سه منطقه دارند که مرفه است.
-زنان در مناطق جنوبی شهر کمترین احساس امنیت را دارند.

همزمان با حواشی ناپدیدشدن یک دختر ۳۸ ساله در تهران و افزایش اعمال خشونت علیه زنان توسط نیروی انتظامی و آتش‌ به اختیاران، یک اطلس کیفیت زندگی در پایتخت منتشر شده که حاکیست زنان و دختران ساکن تهران در مناطق ۱، ۳ و ۲۱ تهران بیشترین احساس امنیت را دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که فقط مناطق مرفه‌نشین و ییلاقی تهران برای زنان امن است!

همزمان با حواشی ناپدید شدن لیدا کاوه دختر ۳۸ ساله ساکن تهران و افزایش اعمال خشونت علیه زنان توسط نیروی انتظامی و آتش‌ به اختیاران، امروز دوشنبه ۱۰ تیرماه اطلس کیفیت زندگی در پایتخت توسط شهرداری تهران رونمایی شد. در بخشی از این اطلس آمده که زنان و دختران در مناطق ۱، ۲۱ و ۳ تهران احساس امنیت بیشتری می‌کنند و در مناطق ۱۲، ۱۳ و ۱۸ کمترین احساس امنیت را دارند.

این تحقیقات نشان می‌دهد که زنان صرفا در مناطق مرفه‌نشین و ییلاقی احساس امنیت دارند و در مناطق جنوبی و فقیرنشین تهران کمترین امنیت را دارند.

بیشتری شاخص کلی امنیت اجتماعی محله‌ای نیز به مناطق ۱، ۲۲ و ۵ مربوط است.

اعمال فشار و محدودیت علیه زنان تا جایی پیش رفته که حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌ها به ایسنا گفته که با «بدحجاب»‌ها در فرودگا‌ه‌ها هم «برخورد» می‌شود و «شاید از سفر افراد بدحجاب در فرودگاه جلوگیری شود!»

وی اظهار داشت: «مأموران پلیس اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدل‌های غربی است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.»

بر اساس آمار این اطلس، در بخش احساس تعلق، ساکنان مناطق ۶، ۳ و ۱ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم علاقه به محل زندگی خود را کسب کرده‌اند. همچنین در بخش آمار مربوط به متکدیان، بدترین وضعیت، مربوط به مناطق ۱۷، ۱۹ و ۱۲ و بهترین آمار مربوط به مناطق ۵، ۱ و ۲۱ است.

بیشترین فراوانی کارتن‌خواب‌ها در مناطق مختلف تهران نیز مربوط به مناطق ۱۲، ۱۷ و ۱۱ و همچنین کمترین فراوانی متعلق به مناطق ۱، ۲۲ و ۲۱ است.

بیشترین فراوانی فروشندگان مواد مخدر بر اساس گزارش‌های مردمی به مناطق ۱۸، ۱۷ و ۱۶ و کمترین فراوانی این حوزه متعلق به مناطق ۳ و ۱ و ۵ است.

همچنین مناطق ۱، ۶ و ۵ بیشترین نظارت بر فعالیت دستفروشان و وانت‌بارها را دارند و کمترین آمار متعلق به مناطق ۱۸، ۱۳ و ۸ است.
کیهان چاپ لندن: