ماجرای رشوه دو میلیاردی هادی رضوی به احسان دلاویز / داستان فساد هزاران میلیاردی بانک سرمایه

By | 2019-07-04

پرونده فساد بانک سرمایه را هرچقدر که ورق بزنید باز هم ناگفته‌های بسیاری از میان دقایق دادگاه به دست می‌دهد. تازه این بخشی از فساد است که به مانند کوه یخی از آب بیرون زده است.

‌در جریان دادگاه بانک سرمایه در جلسه هشتم، مشخص می شود که هادی رضوی اعتراف کرده که دو میلیارد تومان به احسان دلاویز رشوه داده است. او تصویر ۱۱ فقره چک به مبالغ هر کدام دویست میلیون تومان را از طریق خانم شریف کاظمی به دلاویز داده است. اما وکیل احسان دلاویز آن را رد می کند: «آقای رضوی اولین شخصی است که مبلغ دو میلیارد را در جلد دوم درباره پرداخت شدن به عنوان حق‌المشاوره بیان کردند ایشان که سه شرکت داشته است این رقم را باید در جایی ثبت می‌کرده چراکه دو میلیارد رقم کمی نیست و وقتی شرکتی وجود دارد، حتما حسابرس و حسابدار هم در آن شرکت وجود دارد در نتیجه این مبالغ باید ثبت شود. اینکه اظهارات متعارض مبنای اتهام به موکل بنده شده است.» به عبارت روشنتر وکیل می گوید رسیدی برای پرداخت این رقم وجود ندارد.

سئوال این است که چرا اساسا هادی رضوی باید به احسان دلاویز دو میلیارد تومان رشوه دهد؟ این سئوالی است که برای ما مجهول است اما قاضی دادگاه ظاهرا آن را به خوبی می داند اما از گفتنش معذور است.

قاضی در این باره گفته بود: «خود شما می‌دانید و آقای رضوی هم می‌داند پول بابت چه گرفته شده که بنده از گفتن آن معذورم اما اگر خواستید به شما می‌گویم. می‌دانیم این پول‌ها بابت چیست می‌دانیم به کجا رفته و این دست به دست شدن‌ها و پولشویی‌ها به کجا رسیده است که روشن می‌شود.»

دانسته های قاضی در این باره و در ارتباط با این پولشویی نکته مهمی است که باید امیدوار بود به زودی فاش شود.
اما وکیل پرونده از آن‌ها اظهار بی اطلاعی کرده و می گوید: «ما که بی‌اطلاع هستیم آنچه بنده در پرونده دیدم اظهارات زهرا شریف‌کاظمی درباره ۱۱ فقره چک بود.» با این حال وکیل دلاویز در جلسه پنجم دادگاه گفته بود که چک ها به فردی با عنوان قادری تحویل داده شده است.

زهرا شریف کاظمی کیست؟ زهرا شریف کاظمی در شرکت صنایع الکترونیکی آینده سازان فاطمی نوین که هادی رضوی در آنجا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است، به عنوان بازرس اصلی حضور دارد. در شرکت شایگان تجارت آتیه که باز هم متعلق به هادی رضوی است نقش بازر اصلی را دارد. او در شرکت رادمان پژوهان اندیشه فردا که هدی سادات رضوی (خواهر هادی رضوی) در آنجا رئیس هیات مدیره است، سمت مدیرعاملی را دارد. همچنین در شرکت رهجویان کوثر مبین مدیرعامل است. در این شرکت هدی سادات رضوی و فائزه شریعتمداری حضور دارند.

اما دلاویز از اساس معتقد است در بانک سرمایه کاره ای نبوده است. قاضی و نماینده دادستان می گویند حکم مشاور روابط بین الملل برای او از طرف بخشایش صادر شده بود. قهرمانی نماینده دادستان همچنین از تلاش او برای نوشتن زندگینامه بخشایش یاد کرده می گوید: “اگرچه نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است لیکن وی در جلسه گذشته اعلام کرد که هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته و نزد آقای بخشایش برای نوشتن خاطرات می‌رفته که آن را کتاب کند. آقای دلاویز بروید خاطرات پالم امارات ایشان را منتشر کنید که رسانه‌ها و مردم مطالعه کنند.» دلاویز اما معتقد است که این حکم ها به صورت «افتخاری» برای او صادر شده بود.

در مورد «پالم امارات» هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. اما در جلسات دادگاه بخشایش روشن شد که دختر او در دبی صرافی دارد و همچنین به اقرار همدستان بخشایش در این پرونده او هر زمان که به دبی می رفت و بر می گشت تصمیمات مهم اتخاذ و به دیگران ابلاغ می کرد./امتداد