آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران

By | 2019-07-18

چهار شنبه ساعت 21 بوقت ایران
آتش سوزی از یک انبار به وسعت ۵۰۰ متر شروع شده و به سرعت به اماکن تاریخی میدان حسن آباد سرایت کرده است