مدرسه خمینی عراقی و کودک ایرانی

By | 2019-07-26

ساختن مدرسه الخمینی در عراق، یک هدیه ناقابل از جیب مردم ایران با هدف نفوذ و ترویج تروریسم جمهوری اسلامی در عراق. این در حالیست که هزاران مدرسه فرسوده بدون کمترین امکانات در ایران وجود دارد. اما آنچه که بیش از هر چیز مردم ایران را به خشم می‌آورد این است که یک کودک شش ساله در ایران تحت حاکمیت آخوندهای تبهکار از ساعت شش صبح تا ده شب در خیابان کار می‌کند!