سخنگوی وزارت خارجه نامه ظریف به خامنه ای درباره سریال گاندو را تائید کرد

By | ۱۳۹۸-۰۵-۰۷

موسوی: من این خبر را تایید می کنم. این نامه از سوی وزیر خارجه به  رهبری نوشته شد.

صدا و سیما از سازمان های زیر نظر رهبری است و اگر قرار بود گلایه ای باشد خدمت ایشان گفته می شد.

آنچه در این سریال تلاش می شود از وزیر خارجه و وزارت خارجه یک چهره منفعل و بی عمل و واداده نشان داده می شد که ما فکر کردیم اگر چنین چیزی هست و آقای ظریف هم گفتند این سریال را ندیده است و اساسا تلویزیون نگاه نمی کند (خامنه ای بارها در مورد سریالها نظر داده است!) و اگر قرار است ایران به عنوان کشور مقتدر چنین وزیری داشته باشد که این سریال ترسیم می کند ماندن ما و این وزیر و وزارت خارجه جایز نباشد و به لحاظ شرعی باید کسی باشد که همزمان عزت مصلحت و حکمت را سرلوحه کار خود قرار دهد و از صلابتی برخوردار باشد که زبان گویای چنین ملت و تاریخی باشد.

آخوند خامنه ای هم پاسخ داد که مطلقا راضی نیستند به این مجموعه و ایشان اهانتی صورت بگیرد امیدوارم گوش شنوایی باشد! (خامنه ای رئیس صدا و سیما را منصوب میکند ولی مسئولیت کار وی را نمی پذیرد!)