رئیس بنیاد مستضعفان: املاک ما برای مستضعفان [خامنه‌ای] است

By | 2019-07-30