هاله رستمی: «کاش شلاق‌های حکم قضایی را می‌خوردم؛ اما پنا‌‌ه‌جو نمی‌شدم»

By | 2019-08-01

«هاله رستمی»؛ در جریان اعتراضات مردمی دی‌ماه ۹۶، بازداشت، شکنجه و مجبور به ترک وطن شد. ماموران امنیتی هنگام بازداشت و بازجویی هاله، پا و لگن او را می‌شکنند. بعد از چند روز بازجویی و به دلیل وخامت شکستگی‌ها، هاله در بیمارستان عمل شد. او به خاطر وخامت اوضاع جسمانی‌، با وثیقه آزاد شد و توانست ایران را ترک کند. دادگاه به صورت غیابی او را به ۸ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد. هاله پس از یکسال بلاتکلیفی در ترکیه می‌گوید کاش شلاق‌ها را می‌خوردم؛ اما پنا‌‌ه‌جو نمی‌شدم.
ایران‌وایر: