عدم امنیت شغلی مهمترین مشکل پرستاران شرکتی/ کمبود پرستار بنیادی ترین مشکل حوزه سلامت

By | 2019-08-02

فرهادملاشاهی یک فعال صنفی با اشاره به کمبود پرستار گفت: کمبود پرستار بنیادی ترین مشکل حوزه سلامت به شمار می رود .

احسان فرهاد ملا شاهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود پرستار که از بنیادی ترین مشکلات حوزه سلامت به شمار می رود و بارها از زبان مسئولین طرح شده است، گفت: راهکار رفع این مشکل در نگاه کلی استخدام قطعی پرستاران است.
سازمان نظام پرستاری:

وی اظهار داشت: نظرهای مختلفی جهت رفع این مشکل مطرح شده اما به اعتقاد بنده رفع حقیقی این مشکل از طریق پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل و کاهش بیماران بستری در بیمارستان ها قابل حل خواهد بود و می توان گفت که عدم تمایل دولت برای بکارگیری نیروی متخصص پرستار باعث عدم جذب در این حرفه شده است .

این کارشناس پرستاری با اشاره به این که بحث امنیت شغلی در حرفه پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطر نشان کرد: استخدام بصورت شرکتی و قراردادی آسیب های بسیاری  به بیمار و پرستار وارد می کند و عدم امنیت شغلی از مهمترین آسیب های این امر است.

وی سایر مشکلات پرستاران شرکتی و قراردادی را اینگونه برشمرد و افزود: افزایش  ساعت کاری، عدم استفاده از امکانات رفاهی دولتی ، عدم حق استفاده از مزایای حقوقی کامل، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، اشتیاق دولت برای جذب نیروی ارزان قیمت (کمک پرستاری) و کاهش کیفیت سطح درمان از جمله مشکلات پرستاران شرکتی و قراردادی است.

فرهاد ملاشاهی در پایان یادآور شد: تا زمانی که دولت و بیمارستان ها به نیروی پرستاری نیاز دارند نباید از شرکت نیرو تامین نمایند زیرا این شرکت ها نقش  واسطه را برعهده دارند.