خبرنگار سی.بی.اس: ماموریت شماره یک ژنرال مک کینزی جنگ با ایران است

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۲

گزارش دیوید مارتین خبرنگار امور امنیتی سی بی اس که 10روز با ژنرال فرانک مک کینزی فرمانده ارشد ارتش آمریکا در منطقه همراه بود

بدنه نیروهای مسلح هشیار باشند که جان خود را فدای بقای چند روز بیشتر جمهوری اسلامی نکنند این نظام فاسد بایستی برود.