محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران شد

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از انتصابش به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران با حکم ریاست قوه قضاییه خبر داد. پیش از این اسماعیلی با حفظ سمت سخنگویی قوه قضاییه و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، عهده دار دادگستری استان تهران بود.

انتخاب:
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از انتصابش به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران با حکم ریاست قوه قضاییه خبر داد.

محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر گفت: بنده به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران انتخاب شدم و مراسم تودیع و معارفه بعد از ظهر روز چهارشنبه برگزار می شود.

پیش از این اسماعیلی با حفظ سمت سخنگویی قوه قضاییه و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، عهده دار دادگستری استان تهران بود که جای خود را به حشمتی داد.