گفتگو با ماشین‌خوابهای تهران

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۰


جوانان بیکار شهرستانی با کمک یکدیگر ماشینی خریده و به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین‌خوابی می‌کنند.

گزارش ویدئویی زیر حاوی گفتگو با چند تن از ماشین‌خوابهای تهران است که در آن از علت پناه آوردن آنان به ماشین‌خوابی و به سر بردن در ماشین در شبها و زمان استراحت به جای رفتن به یک خانه و محل مناسب سؤال می‌شود. از پاسخ این افراد بخوبی می‌توان دریافت که علت پدید ماشین‌خوابی در تهران، وضعیت نامناسب مالی و عدم توانایی پرداخت اجاره‌خانه است.

بحران مسکن، تنگدستی و بیکاری، مردم را به اسکان و استراحت در اماکنی که تا پیش از این در ایران رایج نبود، واداشته است. پس از کارتن‌خوابی و گورخوابی، اکنون نوبت به ماشین‌خوابی رسیده است.

تهران سال‌ها است که ساکنانی از جنس ماشین خواب‌ها دارد. آنهایی که سقف‌شان آسمان و فرش زیرپای‌شان سنگ‌فرش‌ها و آسفالت‌های خیابان است. تهران سال‌ها است که با گورخواب‌ها، پل خواب‌ها، کارتن‌خواب و… آشنا است و ماشین‌ خواب‌ها حالا این جمع را تکمیل‌تر کرده‌اند.