امر به معروف فقط برای غیرخودی هاست

By | 2019-09-02

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف فقط برای غیر خودی هاست….بزرگترين مشكلم در ستاد امر به معروف اين است كه اجازه امر به معروف به خودي و مسئول را ندارم و بلافاصله بعد از امر به معروف برايم پرونده قضايی درست می‌شود!