حمله شیر به شمر در مراسم تعزیه

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۲

حمله شیر به شمر با مشت و لگد در مراسم تعزیه…شیر تعزیه در حرکتی خارق‌العاده و دیدنی با یک دو خم، شمر را به خاک برد و با چند حرکت برگردون و دو بارانداز حریف را ضربه فنی کرد….در نهایت این مراسم با سوت داور به نفع شیر پایان یافت