پروانه سلحشوری: ما که به سناریو سازی ها و فحش شنیدن ها عادت داریم اما با جعلی خواندن مرگ یک دختر فوتبال دوست شرافت و آخرت و انسانیت را فدای تخریب و “ضد انقلاب” میکنید

By | 2019-09-12

توئیت پروانه سلحشوری نماینده مجلس درباره مستند شب گذشته صداوسیما درباره دختر آبی:

ما که به سناریو سازی ها و فحش شنیدن ها عادت داریم اما با جعلی خواندن مرگ یک دختر فوتبال دوست، شرافت و آخرت و انسانیت خود را فدای سناریوی انگ زدن به آن دختر، به قصد تخریب و ضد انقلاب خواندن دیگران نکنید.
تا سیه روی شود هر که در او غش باش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.