اينجا سياه خوله است؛ برشی از ايران نادیدنی…. 

By | 2019-09-14

اينجا سياه خوله است؛ برشی از ايران نادیدنی؛ در سياه خوله زندگي سياه است؛ چون درمان نيست، چون آب نيست، چون اموزش نيست، چون بچه بايد بخاطر دندان غذا نخورد، چون درمان شدن دندانهايش پول مي خواهد، و در اين صد و بيست پارچه آبادی اين اطراف، امكانات دندان پزشكي نيست؛ دندان پزشكان معتقدند كه تعدادشان زياد است، اما هيچ دندانپزشكی تا صدها كيلومتر مستقر نيست.

در سياه خوله زندگي سياه است چون جاي آب فقط خاک هست؛ اين آدمها دو هفته است آب ندارند ، فقط خاک دارند؛ اينجا ايران است. زعفرانيه، ولنجک، درست نزديک خانه مسئولان، جايی كه مدرسه چهل ميليوني، هتل بيمارستان خصوصي، رستوران لاكچری و … هم ايران است.

كشاورز بي آب يك جمله تكان دهنده دارد: با وضع اين بچه من مسولاني كه انجا نشسته اند، چطور در قبر می روند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.