بیشترین بیکارهای ایران چند ساله هستند؟

By | 2019-09-17

افزایش تمایل جوانان به ادامه تحصیل برای یافتن شغل بهتر و کشش پایین جذب متقاضیان کار از سوی بازار، سن بیکاران در حال افزایش است.

عصرایران – بهنام اکبری؛ در سال گذشته سهم بیکاران ۱۵ تا ۲۹ ساله از کل بیکاران کشور ۵۲.۹ درصد و سهم بیکاران با طول مدت بیکاری بلندمدت از کل بیکاران در این دوره زمانی ۳۷.۸ درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.