بازجویی پلیس نروژ از دو پژوهشگر ایرانی به ظن تلاش برای دستبرد بە سیستم کامپیوتری دانشگاە

By | ۱۳۹۸-۱۱-۰۳

بخش خدمات امنیتی پلیس نروژ از دو پژوهشگر ایرانی دانشگاه فنی و علوم طبیعی نروژ (ان تی ان یو) بازجویی کردە است. پلیس مظنون به همکاری این دو پژوهشگر برای دستبرد بە سیستم کامپیوتری دانشگاە است کە می‌تواند اطلاعات حساسی را بە ایران منتقل کردە باشد.

کاترینە تونستاد، کارشناس حقوقی پلیس بە تلویزیون «ان آر کی» نروژ، گفتە است آن‌ها نگران درز فرمول‌ها و آزمایش‌هایی هستند کە می‌تواند در دستیابی بە سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفادە قرار گیرد.

بیارنە فوس ، معاون بخش تحقیقات دانشگاە «ان تی ان یو» می‌گوید کە گروهی از پژوهشگران مهمان از ایران بە آزمایشگاە دسترسی پیدا کردەاند. گفتە می‌شود کە آن‌ها یک دستگاە بسیار پیشرفتە آنالیز مواد را مستقیما بە اینترنت وصل کردەاند کە کاملا غیرقانونی و خلاف روال کار دانشگاە است.

دانشگاه «ان تی ان یو» می‌گوید پژوهشگران مهمانی کە از طریق دو محقق ایرانی بە این دانشگاه راه یافتەاند، فلزات مختلفی را بە همراه داشتەاند و آن‌ها را در آزمایشگاه دانشگاه مورد آزمایش قرار دادەاند تا میزان مقاومت این مواد را بسنجند.
ایران اینترنشنال:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *