این هم مدرکی بر تائید سخنان خامنه ای مبنی بر داشتن سالمترین انتخابات!

By | 2020-02-18

آخوند زائری، فعال رسانه ای با انتشار این ویدیو نوشت:
خدا كند زودتر انتخابات برگزار شود و به خير بگذرد وگرنه با چيزهايی كه اين روزها داريم می بينيم آبرويی برای مهد دليران و سرزمين شيران و امت شهيد پرور و آگاه و هميشه در صحنه باقی نمی ماند!
صحنه ای از حماسه توزيع لقمه های ساندويچ از سوی يك نامزد انتخابات در شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.