فاجعه «اپیدمی کرونا» و جهنمی روی زمین به نام «زندان وکیل آباد مشهد»

By | 2020-02-26
باتوجه به زیارتی بودن شهر مشهد ورفت وامد فراوان مردم از اقصی نقاط ایران به این شهر
متاسفانه همانطور که بافت شهری ناهمگن ونامتجانس است بافت زندان وکیلاباد مشهد متاسفانه ناهمگن تر ونامتجانس تر است بخصوص در زندانی که برای حداکثر ۲۵۰۰ نفرساخته شده بقول خود زندانیها بین ۱۲ تا۱۸ هزار زندانی درانجا اسیرند که اکثرا کف خواب هستند وخیلی بندها دود سیگار وشیرابه اشغالیها وجانوران موذی مثل سوسک وشپش وهم اکنون ویروس کرونا با این زندان شلوغ حتما فاجعه ببار خواهد اورد

زندان وکیلاباد مشهد جهنم روی زمین است
باتوجه به زیارتی بودن شهر مشهد ورفت وامد فراوان مردم از اقصی نقاط ایران به این شهر
متاسفانه همانطور که بافت شهری ناهمگن ونامتجانس است بافت زندان وکیلاباد مشهد متاسفانه ناهمگن تر ونامتجانس تر است بخصوص در زندانی که برای حداکثر ۲۵۰۰ نفرساخته شده بقول خود زندانیها بین ۱۲ تا۱۸ هزار زندانی درانجا اسیرند که اکثرا کف خواب هستند وخیلی بندها دود سیگار وشیرابه اشغالیها وجانوران موذی مثل سوسک وشپش وهم اکنون ویروس کرونا با این زندان شلوغ حتما فاجعه ببار خواهد اورداز مسئولین جمهوری اسلامی ایران می خواهم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد قبل ازاینکه ویروس کورنا بداخل این زندان شلوغ راه پیدا کند زندانیان سیاسی راهرطور صلاح می دانند ازاذ کنند تاجا برای دیگر زندانیان باز شود واگر بازندانیان سیاسی کینه دیرینه دارند زندانیان موادمخدر ودزدان وقاتلان و…..راازاد کنند یا به مرخصی بفرستندتاجابرای زندیان سیاسی باز شود وازخطرات احتمالی که جان هزاران انهارا تهدبدمیکنه شاید نجات پیداکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.