در سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، یاد و نام آن قهرمان ملی را گرامی می داریم

By | 2020-03-04

پنجاه وسه سال پیش دکتر مصدق پس از تحمل سیزده سال حبس مجرد وتبعید خانگی در تاریخ چهاردهم اسفند 1345 در خاک این سر زمین جاودانه شد. نام بلند او در سرلوحه ی نام آزادیخواهان، استقلال طلبان، میهن دوستان و عدالت جویان نقش بسته است. او که در دوران جوانی در انقلاب آزادیخواهانه مشروطیت شرکت داشت، حامل اصلی پیام آن انقلاب برای نسل های بعدی گردید. اوپیشرو و مظهر نهضت ملی و ضد استعماری و ضد استبدادی ایران زمین و نهضت های آزادیخواهانه و ضد استعماری همه ی ملل شرق در قرن بیستم است.

او در مقابل باز سازی استبداد، پس از انقلاب مشروطه نه تنها مقاوم ایستاد که همواره نسبت به آن هشدار داد و روشنگری کرد. او در روز 9 ابان 1304 در دوره پنجم مجلس شورای ملی در جو سنگین ترور و وحشت حاکم بر جامعه، در مقابل آغاز سلطنت رضا خان، مردانه ایستاد. و با این امر که یک نفر هم فرمانده کل قوا وسردار سپه و هم رئیس الوزراء و هم سلطان و هم صاحب اختیار کل امور کشور باشد به مخالفت برخاست. و گفت که این ارتجاع و استبداد است و در سایه استبداد مملکت سیر قهقرایی خواهد پیمود.

او شخصیتی بود که تا پایان عمر پاکش ذره ای از نظرات خود در مورد بازسازی استبداد، در قالب ظاهری نظام مشروطه پای پس نکشید. پس از شهریور 1320 و سقوط رضا شاه او موقعیت را جهت ایجاد نهضتی بزرگ برای برپا داشتن آزادی و استقلال و حاکمیت ملی مناسب یافت و در انتخابات دوره چهاردهم مجلس به عنوان نماینده اول مردم تهران به خانه ی ملت گام نهاد. و از همانجا مشعل پر فروغ نهضت ملی ایران را برافروخت و در پیشاپیش صفوف ملت قرار گرفت.

او در اول آبانماه 1328 شالوده ی سازمان جبهه ملی ایران را پی ریخت. و به همراه 7 تن از یاران به مجلس شانزدهم وارد شده و توانست قانون ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب نهایی برساند و آنگاه برای اجرای قانون ملی شدن نفت قبول مسئولیت نمود ودر اردیبهشت 1330 دولت ملی را تشکیل داد و در مدت 28 ماه حکومت خود ده ها طرح مهم و اثر گذار را به مرحله ی اجراء در آورد که حیات سیاسی و اقتصادی این سرزمین را دگرگون و کشور را به سرعت به سمت تعالی و توسعه پیش برد که نسل های بعدی و آیندگان نیز از آن اقدامات بنیادین بهره مند شده و میشوند. شوربختانه ابر قدرت های انگلیس و آمریکا و شوروی با همراهی عوامل داخلی خود با انجام کودتای 28 مرداد 1332، مستقل ترین و دموکرات ترین دولت این سرزمین را سرنگون کردند و رهبر نهضت ملی ایران را تا پایان عمر در حبس و حصر نگاهداشتند.

 چرا وچگونه دکتر مصدق مرد بزرگ تاریخ ما شناخته می شود ؟

او در فراز و هم در نشیب از مردم جدا نمی شود. رهبری به پا خاسته از آرمان و اراده ملی و از جنس ملت است. در طول زندگی پاکش همواره پنجه در پنجه ی دشمنان داخلی و خارجی است. نمی خواهد از او بت بسازند. بت تراش و بت پرست را نفرین می کند. او با مردم صادقانه برخورد می کند و هیچ گاه به مردم دروغ نمی گوید وهیچ نکته ای را از آنان مخفی نمی سازد. او در صدد فریب مردم بر نمی آید. اهل خدعه و توطئه نیست. درستکار و پاک دست است و در هر پست و مقامی، در حوزه مدیریتش نا پاکی و دزدی و تجاوز به اموال مردم، امکان وقوع ندارد. به آزادی و استقلال تا بن دندان اعتقاد دارد. با تمام جهان در راستای حفظ منافع ملی و با احترام متقابل تعامل دارد. اهل بند وبست و ارتباط پنهانی و سازش با هیچ قدرتی نیست. و با این خصوصیات است که او در جایگاه اسطوره ی فنا ناپذیر تاریخ ایران جای دارد.

جای دریغ و تاسف بسیار است که قدرت مداران برخاسته از انقلاب که پیش از پیروزی، استقلال و آزادی یعنی گفتمان مصدق را شعار و هدف خود قلمداد میکردند وبا این شعار ها مردم را فریفته و اعتماد آنان را جلب کردند، امروز چنین پی آمد هایی از سرکوب و خشونت، فساد و سوء استفاده از قدرت، نا کار آمدی و سوء مدیریت را به بار آورده اند که شاهد آن هستیم. امروز در شرایطی که ملت ایران در نتیجه سوء سیاست ها و سوء مدیریت های جمهوری اسلامی، تلخ ترین وسیاه ترین دوران تارخ خود را میگذراند و علاوه بر فقر و بیکاری، گرانی و تورم، سرکوب وکشته شدن در خیابان، ساقط شدن هواپیما و کشته شدن در آسمان، به بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله واپیدمی بیماری مرگ بار نیز دچار گردیده است، راه نجات کشور را در باز گشت به آزادی و استقلال وحاکمیت ملی یعنی رجوع به افکار واندیشه های مصدق و تاسی به راه آن بزرگ مرد می دانیم و در این سالروز در گذشتش به روان پاکش درود می فرستیم.

چهاردهم اسفند 1398

 تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.