فساد بانکی و داستان گاوی که حاشیه شاز شد

By | 2020-04-14

ببینید حکومتی که فساد و رانت خواری در آن بیداد میکند با یک دامدار زحمتکش بخاطر 10 ملیون بدهی چکار میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.