رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان :ویروس مداخلات حکومت ایران در افغانستان خطرناک تر از ویروس کرونا است

By | 2020-04-26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.