خلیج فارس، گهوارۀ تمدن‌های بزرگ بشری/ در پاس‌داشتِ روز ملی خلیج فارس

By | 2020-04-29

عصر ایران- امروز دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده و مناسبت اصلی آن هم این است که در 21 آوریل 1621 سپاه ایران در عهد شاه عباس صفوی موفق شد به 117 سال سلطه پرتغالی ها بر این منطقه پایان دهد.

در سال های اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت برای مقابله با تحرکاتی که دربارۀ نام و هویت سومین خلیج بزرگ جهان صورت پذیرفته دهم اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری کند و گرامی دارد.

شایان ذکر است که در نقشه های قدیمی اروپاییان نیز از خلیج فارس یاد شده و اصطلاح « پرسیکوس سینوس» را مشاهده می کنیم که به معنی خلیج فارس است.

عصر ایران به مناسبت دهم اردیبهشت یادداشت دکتر منوچهر جهانیان رییس دانشکدۀ علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ دربارۀ جنبه های تمدنی خلیج فارس و نقش گردشگری در معرفی این زمینه را منتشر می کند:

خليج فارس مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌های كهن و باستانی جهان به شمار می‌رود. خليج فارس، نامی ‌برخاسته از تاريخ، فرهنگ و تمدن بزرگ و كهن ايرانی است و شواهد و مدارك و مستندات، ما را به جايگاه ممتاز و عظيم آن در ميراث فرهنگي مشترك بشري رهنمون می‌سازد.

خلیج فارس پیشینه‌ای وسیع و گسترده دارد به بلندای تاریخ این سرزمین و خاستگاه و زایش فرهنگ‌ها وتمدن‌های بزرگ بشری است.

خليج فارس از بدو پیدایش تا زمان حاضر بستری جغرافيايی در شكل‌دهی روابط فرهنگی، ‌اجتماعی، سياسی، اقتصادی و تجاری ملل مختلف جهان با محوريت توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و تعامل مثبت و سازنده بوده و زمینه‌های همکاری و گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را فراهم آورده است.

فرهنگ و اخلاقیات ایرانیان همواره با تاکید بر همدلی وهمکاری میان مردم و اقوام مختلف بشر روح همبستگی ، صلح ودوستی در میان آنها را گسترش داده است.

در حوزه خليج فارس، زندگی و هم‌زيستی در اين مكان با ‌جوشش فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف در منطقه، بستری را برای تو‌سعه روابط و همکاری های فرهنگی و اجتماعی میان مردمان و کشور های حوزه خلیج فارس وسایر مردمان ملل مختلف فراهم آورده است.

نام خلیج فارس، با نام ایران برای همیشه تاریخ گره خورده است. اين ارتباط عميق و پايدار ايران با خليج فارس در اشكال و حوزه های مختلف قابل ترسيم، تائيد و تاكيد است و استمرار آن تا دوران معاصر و حال نيز به تصویر كشيده شده است.

سير تحولات دوران معاصر بيانگر اقتدار ايرانيان در خليج فارس بوده و در حال حاضر نيز همکاری کشورهای منطقه خلیج فارس تضمین کننده ثبات وآرامش درمنطقه خلیج فارس می باشد.

کشور ایران سهم مهم و اساسی در شکل گیری و تضمين ثبات منطقه خلیج فارس دارد و البته نیازمند تعامل وتوسعه روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وهمچنین روابط دیپلماتیک در میان کشورهای منطقه خلیج فارس است تا متضمن ثبات وپایداری در این منطقه مهم وحیاتی دنیا باشد.

پاس داشت روز ملی خلیج فارس به عنوان یکی از اقدامات ملی و یک پدافند غيرعامل در مواجهه با نفوذ بیگانگان در حوزه خلیج فارس اقتضا می کند تا مجموعه سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي کشور در خصوص اين امر فراگیر که ریشه در باورهای ملي، ديني و درونی ایرانیان دارد مشاركت فعال داشته باشند.

از اين رو برنامه های علمی وفرهنگی با رویکرد شناخت وآگاهی بخشی در حوزه میراث فرهنگی وگردشگری منطقه خليج فارس می تواند بستری را برای تحقق زمينه هاي مناسب در خصوص معرفی فرهنگ، تاریخ وتمدن ایران اسلامی، جاذبه های متنوع و بی نظیر سواحل وکرانه های خلیج فارس، دانش دریانوردی، عشق و مهمان نوازی مردمان سواحل و کرانه های منطقه خلیج فارس به سایر مردمان جهان فراهم نموده وگام مهم وارزشمندی در جهت اعتلای نام خلیج فارس به عنوان مهد وگهواره فرهنگ ها وتمدن های بشری جهان بردارد.

امروزه گردشگری بعنوان ابزاری در جهت گسترش صلح و دوستی، تعمیق روابط فرهنگی، اجتماعی وتعامل میان مردمان ودولت ها به شمار می آید،که می تواند نقش بسیار سازنده وتاثیر گذاری در جهت همگرایی و توسعه روابط و همکاریهای مشترک میان مردمان و دولت های منطقه خلیج فارس ایفا کند.

از این رو لازم است دولت های منطقه خلیج فارس براساس اشتراکات فرهنگی، تمدنی و همچنین علاقمندی ها وپیوندهای عمیق و ریشه دار فرهنگی زمینه های حضور مردمان سایر مناطق را برای بازدید وآشنایی بیشتر با میراث کهن و باستانی منطقه خلیج فارس فراهم کنند.

این امر می تواند رونق وشکوفایی اقتصادی منطقه خلیج فارس، انسجام اجتماعی و زمینه های همکاری بیشتر وتعامل منطقه ای را فراهم آورد.

نکوداشت روز ملی خلیج فارس گامی است درجهت معرفی وتوجه بیشتر مردمان این منطقه وساکنان خلیج فارس با پیشینه تاریخی وتمدنی وتاکید بر معرفی آثار وجاذبه های بی نظیر ومتنوع گردشگری منطقه خلیج فارس برای حضور در عرصه های بین المللی در جهت تعامل سازنده وهم افزایی بیشتر میان کشورهای منطقه خلیج فارس با سایر مردمان و کشورها برای رسیدن به توسعه و آبادانی این منطقه ژئواستراتژيک،ژئوپلتیک و ژئواکونومیک است.

ازاین رو لازم است برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و انجام اقدامات بهینه در راستای فعالیت‌های گردشگری در منطقه خلیج فارس با حضور سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی و به کارگیری ظرفیت های بسیار متنوع و بی نظیر گردشگری منطقه خلیج فارس صورت گیرد تا هم به معرفی فرهنگ و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی وتوانمندی ها وپتانسیل های گردشگری پرداخته شود و هم اینکه به رشد وتوانمندسازی جوامع میزبان ومحلی، بومیان وساکنین منطقه خلیج فارس یاری رساند.

با ایجاد وراه‌اندازی کسب و کارهای گردشگری وتوسعه روابط با کشورهای منطقه وجهان با حمایت دولت و سایر بخش های خصوصی و غیر دولتی و با عزم ملی وجدی می‌توان به این مهم دست یافت.

این امر مستلزم تعیین خط مشی‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان و اولویت‌بخشی به سفر و گردشگری و اتخاذ تصمیمات و داشتن برنامه هدف‌مند وجامع و همکاری و هماهنگی بین متولیان بخش‌های دولتی و سایر دست اندرکاران حوزه گردشگری و مجموعه‌های مرتبط با مقوله صنعت گردشگری است که اگر مورد توجه جدی قرار گیرد، رونق اقتصادی، اشتغال، کارآفرینی و توسعه وشکوفایی را در راستای جهش تولید ملی و در منطقه خلیج فارس به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.