یادی کنیم از مسعود فراستی که فرمودند : مردم دنیا با دیدن فیلم خانه پدری فکر میکنند ما وحشی هستیم!

By | 2020-05-30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.