چقدر «بز» در مملکت زیاد شده است! همه بدبختی ما از این «بز»ها و «بز»زاده هاست!

By | ۱۳۹۹-۰۳-۲۳

مقاله ای که به توقیف نشریه «طبرستان» انجامید

اکنون که مضرات «بز» و بززاده ها (بزغاله) بر همگان روشن شده است جا دارد گوسفندان محترم و حشم داران و مرتع داران عزیز اپوزیسیون فعالی برای مبارزه قاطع با بزها تاسیس و پنجه «بز» ها را از این آب و خاک کوتاه کنند!

با آن که کارشناسان کشاورزی و سازمان مراتع و متخصصان حفظ و احیای مراتع بارها و بارها وجود «بز» را خطر بزرگی برای مراتع و آب و خاک کشور دانسته اند، معهذا مشاهده می شود هر روز به تعداد «بز» های کشور اضافه می گردد و حتی «بز» گر هم در میان این همه «بز» دیده می شود!

«بز» ها که علامت مشخصه آن ها ریش بلندشان است و این ریش بلند آن ها را در میان گله گوسفندان متمایز می سازد

1. دارای پنجه های تیزی هستند و با پنجه های تیز خود بر روی منابع با ارزش دست اندازی (1) می کنند!

آن ها روی دو پای عقب خود می ایستند و به تنه درختان پنجه می کشند و باعث نابودی درختان می شوند. (سرشاخه های درختان را هم می خورند و باعث خشک شدن درخت می شوند!)
2. با پنجه های تیز خود پای ریشه های درختان و گیاهان را شخم می زنند و باعث تخریب خاک می شوند.

گیاهان خودروی مراتع را از ریشه می کنند و از بیخ و بن می خورند و به این ترتیب هرجا که «بز» چرا کند پس از مدتی عاری از هر نوع گیاه و رستنی می گردد.

3. بز حیوان ناسازگاری است و مرتبا در میان گله گوسفندان به دنبال قدرت طلبی و خودنمایی و زیر پا گذاشتن حقوق گله گوسفندان می باشد و در این رهگذر بعضا با استفاده از «رانت» شاخ خود (!) به چشم و چار گوسفندان بینوا می کوبد و با اعمال خشونت و سرکوب گوسفندان را مرعوب کرده، خفقان سیاسی راه می اندازد و آزادی بع بع گوسفندان را سلب می نماید!

بزها معمولا تعدادی بزغاله هم دارند و این «بز» زاده ها (!) که معمولا در سایه پدران خود حرکت می کنند چمن ها و علف های مرغوب صحرا را تصاحب کرده و قسمت هیا مرغوب زمین و امکانات طبیعی و خدادی را غارت می نمایند!

در گذشته برنامه وسیعی برای «بز» زدایی از کشور وجود داشت و قرار بود نسل «بز» در کشور برانداخته شود اما متاسفانه به این وعده ها و برنامه ها عمل نشده و حالیه «بز» ها در اکثر نقاط کشور دیده می شوند. جا دارد مسئولین امر برای احیای جامعه گوسفندی و پیشرفت و توسعه مراتع و حشم داری و رفاه جامعه احشام، پنجه تیز این «بز» های زبان نفهم سیری ناپذیر را از سر گوسفندان کوتاه نمایند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به «بز» به عنوان یک جانور مزاحم نگاه می کنند و «بز» ها فقط در کشورهای عربی و گرم و سوزان و بعضی ممالک آفریقایی، آن هم در صحاری گرم و بی آب و علف وجود دارند.

اکنون که مضرات «بز» و بززاده ها (بزغاله) بر همگان روشن شده است جا دارد گوسفندان محترم و حشم داران و مرتع داران عزیز اپوزیسیون فعالی برای مبارزه قاطع با بزها تاسیس و پنجه «بز» ها را از این آب و خاک کوتاه کنند!

به هر حال به نظر می رسد بخش اعظم بدبختی ما ناشی از «بز» بیاری باشد و خدا لعنت کند کسی را که پای «بز» را به این مملکت باز کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *