سازمان اوقاف بعد از دماوند باارزش ترین جنگل های ایران را هم تصاحب کرد

By | 2020-07-29

ساسان والی زاده، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی، امروز سه شنبه ششم مرداد ماه گفت که سازمان اوقاف کشور که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه عمل می کند علاوه بر مراتع متصل به دامنه های کوه دماوند، جنگل های هیرکانی را که باارزش ترین و باستانی ترین جنگل های کشور است به طور غیرقانونی تصاحب کرده است.

نمایی از جنگل های هیرکانی در شمال ایران

سخنگوی وزارت کشاورزی گفته است که مراتع و دامنه های دماوند و همچنین جنگل های هیرکانی سرمایه های ملی کشور و متعلق به عموم ایرانیان است و به همین خاطر و بر اساس قانون ١٣٤١ به عنوان أموال عمومی در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.

سخنگوی وزارت کشاورزی سپس افزوده است که به غیر تصاحب مراتع متصل به دامنۀ قلۀ دماوند، سازمان اوقاق جنگل های هیرکانی واقع در “آق مشهد” ساری را نیز به همین ترتیب تصاحب کرده است.

ساسان والی زاده اقدام سازمان اوقاف را غیرقانونی خوانده و گفته است جنگل ها، کوه ها و مراتع اموال عمومی هستند و هیچکس از جمله سازمان اوقاف نمی تواند آنها را تصاحب کند. وی گفته است که تاکنون دادگاه دو سه رأی به نفع مردم صادر کرد اما مدعیان در سازمان اوقاف توانستند “رأی دادگاه تجدید نظر را به سود خود اخذ” و با اتکاء به آن دامنه های دماوند و جنگل های هیرکانی را تصاحب کنند.

به گفتۀ سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی اکنون بیم آن می رود که سازمان اوقاف از این دامنه های طبیعی استفاده تجاری کند و علاوه بر ضایع کردن حقوق مردم زیان های بزرگی به محیط زیست وارد آورد.

در تیر ماه ١٣٨٧ دماوند به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و قرار بود توسط یونسکو نیز ثبت جهانی بشود. اما، این مهم صورت نگرفت، زیرا، سال هاست که مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آنان بخش هایی از این کوه و دامنه های آن را به طور غیرقانونی تصاحب کرده اند.

از جمله فعالیت های مهم سازمان اوقاف که متعلق به روحانیت و نیروهای مذهبی است ترجمه و انتشار قرآن و کتب مذهبی، ساختن مساجد و تکایا و همچنین سازمان های مذهبی در خارج از کشور است.

رادیو فرانسه: ناصر اعتمادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.