همه شان یکی بودند… این هم سندش!

By | 2020-08-02

دکتر یزدی همون پوفیوزیه که تو سن نود سالگی وقتی دهباشی ازش می پرسه شما که قبل انقلاب به خرید هواپیمای اف 4 توسط شاه اعتراض می کردی و می گفتی استفاده نداره ولی تو جنگ کلی ازش استفاده شد که؟ یزدی مث بُز نگاه می کنه به دهباشی و می گه عه استفاده شد؟ و اینجاست که هر جا آدم متعصب مذهبی دیدیدن قبل اینکه از بوی تعفنش خفه بشین دماغتون رو بگیرین فرار کنین حالا می خواد مث این دکتر دیوس باشه یا مهندس بازرگان مفسر قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.