امضاکنندگان بیانیه ۱۴ و خانواده‌هایشان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند

By | 2021-05-24

هم میهنان ارجمند …
همانگونه که آگاهید، در خرداد ۹۸ ما چهارده تن از کنشگران درون میهن، با امضا و انتشار بیانیه “موسوم به چهارده نفر” خواهان برکناری رهبر، گذر از جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد، قانون اساسی نوین، و آزادی همه زندانیان سیاسی شدیم، و پس از آن چهارده تن از بانوان کنشگر درون میهن نیز در همین راستا بیانیه دیگری امضا و منتشر کردند.

محمد نوریزاد، زهرا جمالی، هاشم خواستار و گیتی پورفاضل

این دو بیانیه با اقبال همگانی هم میهنان و کنشگران درون و برون میهن روبرو شد، و یک ماه بعد در مرداد ماه ۹۸ بازداشت فعالان امضاکننده بیانیه در مشهد آغاز گردید، و گروهی از یاران زندانی گردیدند. اینک پس از پایان دو سال از امضای بیانیه ۱۴ تن، و آغاز سومین سال انتشار آن، شوربختانه چند تن از یاران و عزیزان ما از از جمله آقایان: “محمد نوری زاد” و “رضا مهرگان” در زندان اوین، و آقایان: “هاشم خواستار” ، “محمد حسین سپهری” و “کمال جعفری یزدی” در زندان وکیل آباد مشهد، و بانوان: “گیتی پورفاضل” و “زهرا جمالی” از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ تن از زنان کنشگر درون میهن نیز در زندان اوین اسیر بیعدالتی هستند.

ما امضاکنندگان بیانیه ۱۴ تن و خانواده های زندانیان این بیانیه، خواهان آزادی بدون قید و شرط یاران و عزیزان خود هستیم، و ابراز عقیده ، مخالفت ، انتقاد و اعتراض علیه استبداد را از حقوق قانونی و اساسی خود و همه شهروندان ایران میدانیم.

زندانی کردن کنشگران آگاه و آزادیخواه؛ نقض حقوق شهروندی و مغایر با قوانین حقوق بشری است، و رژیم حاکم موظف میباشد دست از قانون شکنی و استبداد برداشته، و زندانیان سرافراز سیاسی از جمله؛ عزیزان دربند « بیانیه ۱۴ » را بدون قید و شرط آزاد کند.

امضاکنندگان :
۱- خانواده محمد نوریزاد
۲- خانواده سپهری
۳- خانواده هاشم خواستار
۴- گوهر عشقی
۵- محمد کریم بیگی
۶- حوریه فرج زاده
۷- جواد لعل محمدی
۸ – عباس واحدیان شاهرودی
۹ – محمد مهدوی فر
۱۰ – فرنگیس مظلوم
۱۱ – شهلا جهان بین
۱۲ – پوران ناظمی
۱۳ – شهلا انتصاری
۱۴ – نرگس منصوری
۱۵ – زرتشت احمدی راغب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *