توهین کارشناس (!) صداوسیما به مالباختگان بورس

By | 2021-10-18

توهین کارشناس (!) صداوسیمای خامنه ای به مردمی که در بورس تهران به خاطر فریب کاری کارگزاران حکومتی ضرر کردند

می گوید: مشکلاتی که در بورس بوجود آمد ریشه در کودکی سهامداران داشته است

پاسخ غارت‌شدگان بورس به این یارو چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.