پیامی از طرف ملت کرد به هم میهنان عزیز ایران زمین: پیروز و مبارک باد بر ایرانیان این اتحاد ، همدلی و همبستگی ملی بی نظیرتان

By | 2022-09-22
به نام میهنم ایران
 پیامی از طرف ملت کرد به هم میهنان عزیز ایران زمین
۱- پیروز و مبارک باد بر ایرانیان این اتحاد ، همدلی و همبستگی ملی بی نظیرتان .
۲- سپاس و قدردانی از همهی ملت ایران ، احزاب ، سازمانها ، کسبه و بازاریان ، کارگران و کشاورزان ، رسانههای داخل و خارج از کشور ، شخصیتها ، هنرمندان ، شاعران ، نویسندگان ، ورزشکاران ، تشکلهای دانشجویی و دانشجویانی که در این مبارزهی مسالمت آمیز و متمدنانه جهت رسیدن به آرمان بزرگ چند صد سالهی همهی ایرانیان اعم از اقوام ، ادیان و افکار متفاوت
 ۳- این قیام بزرگ ملت ، همهی ما را به اتحاد و همبستگی کامل احزاب و سازمانها و تشکلهای مطالبه گر فرا خوانده است .
 ۴- از همهی ملت بزرگ و آزادیخواه ایران تقاضامندیم با پشتیبانی از این اعتراض جهت رسیدن به آرمان بزرگ ، سرنگونی رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی دست از مبارزه ی حق طلبانهی خود برندارند .
 ۵- پیشنهاد می شود همه ی احزاب ، سازمانها ، تشکلها و شخصیتهای آزادیخواه داخل و خارج از کشور در یک جبههی متحد برای تشکیل یک دولت موقت فراگیر مردمی جهت گذار از رژیم فاشیستی اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.