Tag Archives: آرام بود

روایت تلخ از زندگی زنی کارتن خواب؛ آرزویم یک زندگی آرام بود

کودک همسری گاهی با عواقب سنگینی همراه می شود. دخترانی که در سن کم پای سفره عقد می‌نشینند، در واقع به شروع سال ها درد و رنج بله می‌گویند. شوهر نه حکم حامی را دارد نه نان آور و از همین جا است که زنجیره مشکلات پی در پی هم بر سر دخترک آوار می‌شود.… ادامه مطلب »