Tag Archives: آمارهای یونسکو

این آمار هر آدم عاقلی را می‌ترساند! از هر ۹ نفری که پیرامون‌مان می‌بینیم یک نفر «بی سواد مطلق» است

اگر با تردید به آمارهای یونسکو نگاه کنیم، به صورت میانگین یعنی از هر 9 نفری که پیرامون‌مان می‌بینیم یک نفر «بی سواد مطلق» است. عصرایران؛ احسان‌محمدی- در دوران فتحعلی‌شاه، محمدشاه و آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، که مردم به جای روزنامه از اصطلاح «کاغذ اخبار» استفاده می‌کردند، تعداد آنها که سواد خواندن و نوشتن داشتند… ادامه مطلب »