Tag Archives: آن با جهان

فرار مغزها؛ خسارتی جدی به ایران و ارتباط علمی آن با جهان

دانشگاهیان ایران به طور فزاینده‌ای به کشور خود پشت می‌کنند. تنها در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ استاد دانشگاه ایران را ترک کرده‌اند. اما آلمان همچنان همکاری علمی مثمر ثمر با ایران را عملی می‌داند. محققان بسیاری در دوره‌های مختلف آموزشی برای ادامه تحصیل به خارج رفته‌اند، ولی شمار کمی از آنها بازگشته‌اند شما شغلی… ادامه مطلب »