Tag Archives: آیا خلاف قانون نیست؟

بانک پاسارگاد ۸۲ شرکت و یک دانشگاه دارد؛ آیا خلاف قانون نیست؟

بنگاه‌داری بانک‌ها شاید روال پذیرفته شده در همه کشورها باشد، اما افراط در آن مورد پذیرش آزادترین اقتصادهای جهانی هم نیست. به گزارش «نود اقتصادی» بنگاه‌داری بانک‌ها شاید روال پذیرفته شده در همه کشورها باشد، اما افراط در آن مورد پذیرش آزادترین اقتصادهای جهانی هم نیست. در این زمینه بانک‌های کشورمان نیز گرچه به‌ظاهر چندان… ادامه مطلب »