Tag Archives: ادامه‌ دارِ

دکتر محمود سریع القلم: پیامد‌های ادامه‌ دارِ استبداد تاریخی

وقتی مردم کویت می بینند رابطۀ دینار کویتی و شاخص‌های ارزی دیگر در ۶۰ سال گذشته تغییر نکرده و به راحتی به حدود ۱۵۰ کشور دنیا سفر کنند، لزومی ندارد نگران آینده باشند … عصبانی شوند و شیشه بشکنند عصرایران – دکتر محمود سریع القلم . استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر توسعه چه… ادامه مطلب »