Tag Archives: از آسمان ایران

چگونه میراث شاه در جنگ با عراق از آسمان ایران محافظت کرد

نقش مهم جنگنده رهگیر اف-۱۴آ تامکت نیروی هوایی ارتش در جنگ ایران و عراق چهل و پنج سال پیش در صبح روز ۱۱ بهمن ۱۳۵۴، جنگنده رهگیرهای اف-۱۴آ تامکت در پایگاه هشتم شکاری تاکتیکی «خاتمی» در اصفهان طی مراسمی با حضور سپهبد امیرحسین ربیعی، فرمانده ستاد فرماندهی تاکتیکی نیروی هوایی ارتش، به خدمت گردان ۸۱… ادامه مطلب »