Tag Archives: از اموالمان

مهاجران افغانستانی قانونی در ایران: مالک بسیاری از اموالمان نیستیم

By | ۱۳۹۹-۰۸-۲۸

مهاجران افغانستانی ساکن ایران می گویند که با گذشت نزدیک به چهاردهه از زندگی با مدارک قانونی در ایران از بسیاری از حقوق اولیه برخوردار نیستند. روابط مهاجرین افغانستان با جامعه و دولت ایران در طول این سال‌ها فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. آمارهای متفاوتی از سوی مقامات ایران درباره… ادامه مطلب »